Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

anttonine
16:38
7981 639c
anttonine
16:38
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viatowo85 towo85
anttonine
16:35
Maciej Wierszycki
Reposted fromtowo85 towo85
anttonine
16:28
anttonine
16:25
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
anttonine
16:24
5510 c4c4
anttonine
16:23
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
anttonine
16:22
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
anttonine
16:20
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
anttonine
16:19
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
anttonine
16:19
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
anttonine
16:19
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
anttonine
16:19
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste : “Jesteś taka , jaką chciałam”.

August 18 2018

anttonine
16:23
Nigdy nie przestanę. Nigdy nie przestanę chcieć Cię pocałować.
— Eric Emmanuel Schmitt
Reposted frommissbrodka missbrodka vianataliana nataliana
anttonine
16:22
Jeśli Cię kocham, możesz mieć wszystko. Mój czas, moje oddanie, mój tyłek, pieniądze, rodzinę, psa, pieniądze mojego psa... wszystko. Jeśli Cię kocham, przecierpię za Ciebie każdy Twój ból, przyjmę na siebie wszystkie Twoje długi (...), ochronię Cię przed Twoją własną niepewnością, przeniosę na Ciebie wszystkie dobre cechy, których tak na prawde nigdy w sobie nie wykształciłeś, i kupię gwiazdkowe prezenty dla całej Twojej rodziny. Dam Ci słońce i deszcz, a jeśli akurat okaże się to niemożliwe, zagwarantuje Ci je na przyszłość. Dam Ci to i wiele więcej.
— Elizabeth Gilbert
Reposted frommoredreams moredreams vianataliana nataliana
anttonine
16:19
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
anttonine
16:19

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianataliana nataliana
anttonine
16:18
7756 c2e8 500
Reposted fromaammaazing aammaazing vianataliana nataliana
anttonine
16:18
0678 81b7 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vianataliana nataliana
anttonine
16:17
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...