Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2014

16:00
9078 f33a
Reposted frompengin pengin viaoverthelove overthelove
anttonine
16:00
5859 1af4
anttonine
16:00
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów;
- kto z was by mnie zabrał do kina? Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której..
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej;
- słyszych palancie, a ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaoverthelove overthelove
15:53
anttonine
15:52
Kochając, marzy się o przyszłości – ja wspominam przeszłość.
— Stefan Żeromski
anttonine
15:51
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viaoverthelove overthelove
anttonine
15:48
3945 8a3f 500
nie rycz
anttonine
15:48
wszystkim przechodzę 
— kiedy mi przejdzie?
Reposted fromlocura locura viaoverthelove overthelove
anttonine
15:47
anttonine
15:46
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj by odłożyć szklankę
— znalezione na wykopie gdzieś
anttonine
15:43
0433 8e4d
Reposted fromcalifornia-love california-love viaesperer esperer
anttonine
15:38
5672 55d5
Reposted fromblueinsane blueinsane viajust-breathe just-breathe
anttonine
15:27
...zostaje Ci wzruszenie ramionami - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać.
— Manuela Gretkowska - Nieślubny list do męża
Reposted fromIriss Iriss viastarryeyed starryeyed
anttonine
15:23

Ręce można też ogrzać
i o garnuszek
w którym jest gorąca kawa

jeśli na świecie
jest już tak zimno
(...)

— Tadeusz Różewicz "Ciepło"
Reposted fromrol rol viayourheartbeat yourheartbeat
anttonine
15:19
I potem - może przede wszystkim potem - będę cię kochał i kiedyś dojdzie między nami do prawdziwych, wyczerpujących wyjaśnień - i wtedy już jakoś dopasujemy się do siebie, zetkniemy właściwymi krawędziami, rozwiążemy łamigłówkę: przeprowadzić z takiego to do takiego to punktu... tak, żeby ani razu... albo - nie odrywając ołówka... albo jeszcze jakoś inaczej... połączymy, przeprowadzimy i powstanie ze mnie i z ciebie ten jedyny w swoim rodzaju nasz wzór, do którego tak tęsknię. 
— Nabokov
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
anttonine
15:18

Gdyby ludzie robili tylko to, 
co wyglądało na możliwe, 
do dzisiaj siedzieli by w jaskiniach

— Stanisław Lem
Reposted fromSabela Sabela viaparamour paramour
anttonine
15:18
Oczywiście, że go kocham. To taka miłość, która nigdy się nie kończy, która bierze w posiadanie Twoje serce a nawet jeśli z czasem przyśnie, to będzie tylko drzemać i budzić się w najmniej pożądanych momentach. Oczywiście, że go kocham, ale nie mogę go kochać, nie powinnam go kochać, nie powinnam nawet o tym myśleć. Ta miłość jest jak nieokiełznany żywioł nad którym nie mam kontroli, widzę, jak mnie niszczy, zjada, sprawia, że tracę nad sobą kontrolę, tracę trzeźwy osąd, tracę rozsądek, tracę wzrok. Ona usypia zmysły, zatrzymuje czas, topi mnie, spadam w nią, otacza mnie, zatracam się, tylko On i ja, i jego oczy, spadam w nie, utopiłam się, zapomniałam o sobie, przepadłam. Jak ja mam właściwie na imię? Widzisz, tak to właśnie wygląda. Nie mogę go kochać, po prostu nie mogę, bo to mnie pochłania, sprawia, że znikam, bez Niego jestem tylko okaleczonym sercem, bijącym bez celu.
— Charlotte ( Nieszyn - Jasińska ), 'Uwolnij mnie, czyli szept z palcem na ustach'
Reposted fromoutcat outcat viablackismycolour blackismycolour

October 27 2014

anttonine
20:03
anttonine
20:03
1914 ea84
Reposted frombluuu bluuu viajust-breathe just-breathe
anttonine
20:02
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viajust-breathe just-breathe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl