Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

09:20
7891 d94b 500

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

anttonine
09:20
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
anttonine
09:20

Jest pan teraz w moim życiu.

anttonine
09:19
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
anttonine
09:18
5872 d4fb
anttonine
09:18
5851 3b6a
anttonine
09:17
anttonine
09:17
9274 8554 500
anttonine
09:17
anttonine
09:16
09:15

May 19 2018

anttonine
21:30

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaTyMiJestes TyMiJestes
anttonine
21:30
anttonine
21:28
2016 1f20 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaTyMiJestes TyMiJestes
anttonine
21:28

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viaTyMiJestes TyMiJestes
anttonine
21:27
6919 53a3 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaTyMiJestes TyMiJestes
21:26
anttonine
21:26
2917 4825 500
<3
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes
anttonine
21:26
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaTyMiJestes TyMiJestes
anttonine
21:25
Chcę koc nad rzeką i Ciebie na nim.
— Tak banalnie, a jak idealnie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl